Våres prestevikar Svenn A. Nielsen ønsker velkommen til familiegudstjeneste 27. august i Lyngen kirke kl.11:00

Våres prestevikar Svenn A. Nielsen ønsker velkommen til familiegudstjeneste 27. august i Lyngen kirke kl.11:00

Vikar for sokneprest Peter Hammarlund i ferien er Svenn A. Nilsen, han er forøvrig  sønn av tidligere Prost i Lyngen, Per Nilsen.

Vi ønsker alle velkommen til familiegudstjeneste i Lyngen kirke kl.11:00.

søndag 27. august !


Del denne artikkel på e-post