Konfirmanter ytre Lyngen 2018

Konfirmanter ytre Lyngen 2018

Overhøring Lenangsøyra kapell 7. juni 2018 kl.18:00

Konfirmansjonsgudstjeneste Nord-Lenangen menighetshus 9 juni 2018 kl.11:00

Konfirmanter 2018 :

Hjalmar Anton Aronsen

Frida Emalie Botngaard

Simen Julian Granli

Meya Lomax

Sebastian Mathisen

Åsne Mælen

Victoria Lin Møller

Celine Næss

Johannes Robertsen

Rolf Harald Robertsen

 


Del denne artikkel på e-post