Livets gang: Påmelding konfirmanter 2019 Lyngen sokn.

Livets gang: Påmelding konfirmanter 2019 Lyngen sokn.

Livets gang: Påmelding konfirmanter 2019 Lyngen sokn.

KONFIRMASJON VÅREN 2019  LYNGEN  SOKN / Link til timeplan Vår 2019 http://lyngen.kirken.no/Trosoppl%C3%A6ring

Dette brevet sendes nå ut til alle som er født i løpet av 2004.

Dersom du ønsker å la deg konfirmere i Den norske Kirke våren 2019, ber vi deg fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og levere det ved oppstart av konfirmantundervisningen.

Første undervisning for konfirmantene er:

Sør-Lenangen skole, tirsdag 28. august kl. 14.15-15.45.

Lyngen menighetshus, tirsdag 4. september kl. 14.40-15.40.

Undervisningen vil følge annenhver tirsdag fra startdato. Det vil også være undervisning (ungdomsforum) på kveldstid for konfirmantene på Lyngseidet 1-2 kvelder i måneden. Nærmere opplysninger kommer.

Presentasjon av konfirmantene blir under følgende gudstjenester kl. 11.00:

Søndag 26. august i Lenangsøyra kapell for ytre Lyngen

Søndag 15. september i Lyngen kirke for indre Lyngen

Det blir en samling med foreldre etter gudstjenestene hvor vi bl.a. velger foreldrekontakt.

Konfirmasjonsdatoene til våren blir som følger:

Ytre Lyngen:

Samtalegudstjeneste torsdag 23. mai i nord-Lenangen menighetshus og konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 25. mai i Lenangsøyra kapell.

Indre Lyngen:

Samtalegudstjeneste lørdag 1. juni og konfirmasjonsgudstjeneste søndag 2. juni i Lyngen kirke.

 

Vennlig hilsen

Peter Hammarlund, sokneprest                                                        

På vegne av Lyngen menighet.


Del denne artikkel på e-post