Vikar i sekretærstilling, men med mulighet til fast ansettelse.

Vikar i sekretærstilling, men med mulighet til fast ansettelse.

Vikar i sekretærstilling, men med mulighet til fast ansettelse.

Korrigert utlysningstekst for sekretærstilling 2018

Vikar i sekretærstilling, men med mulighet til fast ansettelse.

Lyngen kirkelige fellesråd har ledig vikariat i 60 % sekretær stilling med ønskelig tiltredelse 1.januar 2019. Varighet: til 20. desember 2019, men med mulighet til fast ansettelse etter den tid.
Arbeidsoppgaver; Lønn, regnskap, fakturautsending, journalføring, arkivering, sekretærfunksjon sokneprest/blomsterfond og andre oppgaver som tilfaller stillingen.
Ønskede kvalifikasjoner: Minimum 3-årig videregående, relevant erfaring
Søknadsfrist 16. nov 2018. Fullstendig utlysningstekst på Lyngen menighet hjemmeside http:www.lyngen.kirken.no 

Søkeren må oppgi 2 referanser fra de siste arbeidsforholdene som fellesrådet kan kontakte.
Søknad med vitnemål og attester som dokumenterer arbeidspraksis sendes Lyngen kirkelige fellesråd, Parkvegen 1, 9060 Lyngseidet eller kirkevergen@lyngensokn.no . Spørsmål vedr stillingen kan rettes til kirkeverge Harry Hansen 77712720 eller 99071055

Lyngen kommune har ca 2900 innbyggere og med kommunesenter Lyngseidet. Tjenestested er menighetshuset Lyngseidet ved hovedkirka. 
Staben består av 7 ansatte inkl prest, totalt ca 5 årsverk. Kirkevergen er nærmeste overordnede. Fellesrådet har fleksitid.

Kvalifikasjoner som vektlegges for stillingen: 

-Dokumenterte kvalifikasjoner til å løse arbeidsoppgavene
- Erfaring fra tilsvarende eller lignende arbeid.
- Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- Pålitelighet og ryddighet i arbeidet
- Evne til å arbeide selvstendig 
- Gode datakunnskaper 
- God samarbeidsevne og fleksibilitet 
- Kan stå på i hektiske perioder 
- Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 
Fellesrådet kan tilby:
- Selvstendige arbeidsoppgaver
- Lønn eter gjeldende tariffavtale for kirkelige ansatte og
pensjonsordning gjennom KLP
- Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. 
- Det kreves at du behersker norsk muntlig og skriftlig. 
- Prøvetid på 6 måneder. 
- Politiattest kreves ved tilsetting
- Aktuelle søkere blir innkalt til jobbintervju.
- Dyktige og trivelige kollegaer med god faglig bredde og erfaring


Del denne artikkel på e-post