Lyngen menighet > Blomsterfond

Blomsterfond

Blomsterhilsen til begravelser kan kjøpes fra følgende steder:
Begravelser fra Lyngen kirke: Lyngen menighetskontor tlf.: 480 99 254
Begravelser fra Selnes og Lenangsøyra kapell: Lyngen menighetskontor tlf.: 480 99 254
Begravelser fra Nord-Lenangen menighetshus: Lyngen menighetskontor tlf: 480 99 254 eller Joker Engenes tlf.: 777 13202

Blomsterhilsen har 15 ulike vers/tekster å velge mellom, og 1 for oppføring etter eget ønske.  Alle hilsener som kommer inn før begravelsen , blir bundet inn i et omslag med sort silkebånd og overlevert de etterlatte som et varig og vakkert minne.  Disse kan, om ønskelig, leses opp i minnesamvær.  

Minstepris på hilsen er kl.100,-

Blomsterfondskonto: 4785.08.05330

Hjertelig takk for alle bidrag og gaver som er kommet inn til fondet.  Pengene brukes blant annet til forskjønnelse rundt kirkene og på kirkegården.

01

Jesus sa: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. 

Joh.5,24.

02

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt.  For du er med meg.  Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Salme 23, v.4

 

03

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene.  Hvor skal min hjelp komme fra?  Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.

Salme 121, v.1-2

04

For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv.  For om vi lever, så lever vi for Herren.  Og om vi dør, så dør vi for Herren.  Enten vi da lever eller vi dør, hører vi Herren til.

Rom. 14, 7-8

05

Jesus sitter ved mitt leie.  Han har tid når andre går.  Han sin fred meg gir til eie.  Han det tause sukk forstår.  Sterkest stråler korsets lys midt i dødens kolde gys.

06

Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med.  Ikke en sjel til døden uten hans kjærlighet.  Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre falt uten at Gud vet om det, Han som er over alt.

07

Det er makt i det foldede hender, i seg selv er de svake og små.  Men mot allmaktens Gud du dem vender, han har lovet at hjelp du skal få.

08

Bær sorgen til Herren, og alt blir vel.  Kun han kan deg trøste og glede din sjel, Bed han vil hjelpe, han svikter deg ei.  Si takk for de gleder som var på din vei.

09

O, bli hos meg, nu er det aften tid.  Og mørket stiger, dvel, O herre blid!  Når annen hjelp blir støv og duger ei.  Du hjelpeløses hjelper, bli hos meg.

10

Egen tekst / personlig hilsen.

11

La ankeret falle, jeg er i havn i ly for brenningens vover.  Jeg kaster meg i min Frelsers favn, Han som har hjulpet meg over og kjente, elskede stemmer kaller mens ankret sakte og stille faller I evighetens lyse land.

12

Så lukker vi deg i våre hjerter inn og gjemmer deg innerst inne.  Der skal du fredfullt bo i våre sinn, som et kjært dyrebart minne

13

Et Strevsomt liv er ebbet ut. En flittig hånd er dovnet.  Din arbeidsdag har nå tatt slutt  Ditt gode hjerte sovnet.

14

Så kom dagen og siste timen. Livets vei til ende var.  Takk for alle gode stunder.  Takk for alt du for oss var.

15

Solen er dalt, og dagen er slutt. Stilnet er ditt bankende hjerte. Godt å få hvile fra lidelsen ut. Sove fra alt som gir smerte.

 

16

Jesus sier:

For dette er min himmelske Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag.