Lyngen menighet > Menigheten

Lyngen Misjonsforening

Misjonsforeningen ble stiftet av sokneprest Peter Slyngstad i 1935. Sigvard Sivertsen var mangeårig leder for foreninga . I nyere tid var Bertha Reindal leder, deretter Gunnhild Martinussen. Jane Mikkelsen var leder frem til de flyttet til Skibotn. Siden har Antona Hansen og Gunnhild Martinussen i fellesskap vært initiativtakere. Det er ikke faste møteplan, men i løpet av et år avholdes noen møter.

Her kommer mere tekst etterhvert

Kirker og kapell

Menigheten har 1. kirke og 1 kapell

 

 Lyngen kirke

 

 

 Lenangsøyra Kapell

 

Søndagsskolen

Historie 
Lyngseidet søndagskole har en lang historie. De første skriftlige dokumentasjoner på at det var søndagskole på Lyngseidet har vi fra det aller første menighetsbladet i 1941. Der ble barna oppfordret om å søke til søndagskolen i prestegården. Jeg skal forske mer i historien til søndagskolen og legge det ut på nett. Dagens søndagskole har hatt jevnlige møter i vel 40 år. 
I 2007 meldte vi for første gang oss inn i søndagskoleforbundet. Dette året så også torsdagsklubben dagens lys. Den har sitt utspring fra søndagskolen. Vi er de samme lederne. Vi planlegger begge gruppenes virksomhet.

Undervisning 
På søndagskolen har vi en opplæringsdel, sang og bønn. Vi tegner og farger fra det vi lærte. Barna har oppmøtekort, og får en stjerne/ fisk hver gang i dette kortet. Bibelfortellingene fortelles ofte vha flanellograf eller annet bildemateriell.

I Torsdagsklubbben har vi også en opplæringsdel. Vi følger felles plan i søndagskolen og Torsdagsklubben. Vi bruker Læreplan i Kristendom, en utmerket plan som ble laget i 1965.  

Aktiviteter
Foruten sang har vi i torsdagsklubben formingsaktiviteter hver gang. Vi har lett trearbeid, Malearbeid, tekstilarbeid samt annen småforming. 
Vi har kjøpt inn noe halvfabrikata av tre. Noen av de største holder for tiden å bygge en kirke i tre. Vi har hatt svært varierende oppmøte i Søndagskolen. I Torsdagsklubben har vi mange barn som kommer. 

Søndagskolen møter anna hver søndag . De aller fleste gangene har vi søndagskole på menighetshuset kl 16.30. Noen få ganger i løpet av året har vi søndagskole under gudstjenesten. Da går vi ut til menighetshuset mens menigheta synger den siste salmen før preken. Vi kommer tilbake til høymessen ca ved ofringa. Det har ofte vært mange barn på disse søndagskolene, spesielt når det er barnedåp i kirka. Det syns vi er flott.