Lyngen menighet > Menigheten

Lyngen Misjonsforening

Misjonsforeningen ble stiftet av sokneprest Peter Slyngstad i 1935. Sigvard Sivertsen var mangeårig leder for foreninga . I nyere tid var Bertha Reindal leder, deretter Gunnhild Martinussen. Jane Mikkelsen var leder frem til de flyttet til Skibotn. Siden har Antona Hansen og Gunnhild Martinussen i fellesskap vært initiativtakere. 
 

Kirker og kapell

Menigheten har 1. kirke og 1 kapell

 

 Lyngen kirke

 

 

 Lenangsøyra Kapell

 

Søndagsskolen

Historie 
Lyngseidet søndagskole har en lang historie. De første skriftlige dokumentasjoner på at det var søndagskole på Lyngseidet har vi fra det aller første menighetsbladet i 1941. Der ble barna oppfordret om å søke til søndagskolen i prestegården. Jeg skal forske mer i historien til søndagskolen og legge det ut på nett. Dagens søndagskole har hatt jevnlige møter i vel 40 år. 
I 2007 meldte vi for første gang oss inn i søndagskoleforbundet. Dette året så også torsdagsklubben dagens lys. Den har sitt utspring fra søndagskolen. Vi er de samme lederne. Vi planlegger begge gruppenes virksomhet.