Lyngen Menighetsråd

Lyngen Menighetsråd perioden 2015 til 2019

Leder:        Hans Ove Samuelsen            Felleslista               
Nestleder:  Rolf Magne Hansen               Den frie lista

Medlem:    Nils Einar Samuelsen            Felleslista
Medlem:    Rolf Magne Hansen               Den frie lista
Medlem:    Marianne H. Hansen              Den frie lista
Medlem:    Peggy Halvorsen                    Den frie lista
Medlem:    Kåre Bjørnar Olsen                Den frie lista

Prest:       Peter Hammarlund

Lyngen kommunes representant: Eirik Larsen