Lyngen Menighetsråd

Lyngen Menighetsråd perioden 2019 til 2023

Leder:        Rolf Magne Hansen               Den frie lista            
Nestleder:  Nils Einar Samuelsen            Kirkelige felleslista

Medlem:    Annie Skogheim                     Kirkelige felleslista
Medlem:    Peggy Olsen                          Den frie lista
Medlem:    Stein Are Olsen                     Den frie lista
Medlem:   Jessica Lund                          Den frie lista

Prest:       Peter Hammarlund

Lyngen kommunes representant: Øystein Fossmo