16.07.2018: 1 Kor 16,1-4

1 Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menighetene i Galatia. ...


Kilde: www.bibel.no