Konfirmantundervisning ytre Lyngen 2017-2018

Haust 2017 Sørlenangen Skole 

Torsdag 7. september 14.15-15.50 oppstart

Onsdag 20. september 14.15-15.50

Onsdag 4. oktober 14.15-15.50

Onsdag 18. oktober 14.15-15.50

Søndag 29. oktober 11.00-14.30 konfirmantsøndag i Nord-Lenangen

Onsdag 15. november 14.15-15.50

Søndag 3. desember 11.00-13.30 konfirmantsøndag på Lenangsøyra

Onsdag 13. desember 14.15-15.50 juleavslutning

 

 

 

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke http://www.storstavalt.no

Konfirmantundervisning Indre Lyngen 2017-2018

Haust 2017 Lyngen menighetshus

Tirsdag 29. august 14.40-15.40 oppstart

Torsdag 7. september 19.30-21.00 ungdomsforum

Onsdag 13. september 14.40-15.40

Onsdag 27. september 14.40-15.40

Torsdag 5. oktober 19.30-21.00 ungdomsforum

Onsdag 11. oktober 14.40-15.40

Torsdag 19. oktober 19.30-21.00 ungdomsforum

Søndag 29. oktober 11.00-14.30 konfirmantsøndag i Nord-Lenangen

Torsdag 2. november 19.30-21.00 ungdomsforum

Onsdag 8. november 14.40-15.40

Torsdag 16. november 19.30-21.00 ungdomsforum

Onsdag 22. november 14.40-15.40

Onsdag 6. desember 14.40-15.40

Torsdag 14. desember 19.30-21.00 juleavslutning

Ungdomsforum Indre Lyngen