Kontaktinformasjon


Lyngen kirkelige fellesråd

Adresse: Parkveien 1, 9060 Lyngseidet - se kart
Telefon:
480 99 254
Epost:
post@lyngensokn.no

Kirkekontorets åpningstider:

Mandag - torsdag kl. 1000-1400

Vipps: 126079

Kirketjener: bjornar@lyngensokn.no

Bjørnar Berglund

46830810

Send epost

Menighetspedagog@lyngensokn.no

Kari Elisabeth Berglund

48099254

90109886

Send epost

Sekretær: sekreter@lyngensokn.no

Kristina Giæver

48099254

Send epost

Prest: Peter.Hammarlund@lyngensokn.no

Peter Hammarlund

91998519

Send epost

Graver / Kirkegårdsarbeider

Torbjørn Larssen

48099254

91709944

Kirkeverge: kirkevergen@lyngensokn.no

Lill Beate Skogvang

48099254

46663236

Send epost