Lyngens første Gudshus på Karnes 1731


Historien om Lyngen kirke

 

Historien til Lyngen kirke fra det første Gudshuset ble byggd i 1731:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake