Livets gang: Informasjon om dåp


 

Vi ønsker deg velkommen til dåp

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Dåp er en feiring av livet

Alle som ønsker å døpe barnet sitt er velkommen i kirken.

Et nytt barn har kommet til jorden. Et nytt familiemedlem. Et skjørt lite menneske med et helt liv og en hel verden foran seg.  

Dåpen er innledningen til et liv som troende. I tidlig kristen tid ble mennesker døpt så snart de erklærte sin tro. Noen ganger ble et helt hus døpt – voksne som barn. Det har vært tradisjon at barnet døpes når det er rundt tre måneder, men både eldre og yngre barn og voksne er velkommen til dåp.

– Når du får et barn, får du et lite menneske som du har ansvar for. Et menneske som er helt avhengig av deg. Det er en ganske overveldende opplevelse, forteller prest Camilla Oulie Eskildsen. Selv har hun to barn, og er på vei med den tredje.

Dåp - hva skjer og hvordan

Kirken er opptatt av at opplevelsen rundt barnets dåp skal være både meningsfull og enkel.

Du velger selv når du ønsker å døpe barnet. Det vanligste er at barn døpes når de er tre-fire måneder gammel, men det er aldri for sent å bli døpt.

Camilla Oulie Eskildsen er prest i MajorstuaPluss. Hun har døpt mange barn, og hun har også to døpte barn selv.

- Når man døpes, blir man en del av et fellesskap, både i den lokale kirken, men også i en verdenskirke. Dette er noe som skjer i en sammenheng som er større enn oss selv.

Å komme i gang

Det første du kan gjøre er å ta kontakt med din menighet eller kirken hvor du ønsker at barnet skal bli døpt. Mange menigheter tar også kontakt med nybakte foreldre med dåpsinformasjon. Du avtaler så tid og sted for dåpen, og velger faddere til barnet.

Dåpssamtale

Når dåpsdagen nærmer seg blir foreldre kontaktet for å avtale en dåpssamtale. Her blir du informert om hva som skjer på selve dåpsdagen, hva dåp er og hvilke verdier kirken anbefaler at du følger i hverdagen som kommer.

I en dåpssamtale får du også mulighet til å stille spørsmål om alt du lurer på, enten det er praktiske spørsmål eller andre spørsmål om kirke, tro og dåp.

 

 

Dåpsdagen

Presten leser først høyt fra Bibelen om hvorfor vi døper barna våre. Trosbekjennelsen leses høyt i fellesskap, og forsamlingen synger en dåpssalme.

Dåpsfamilien kommer så sammen opp til døpefonten, og en person i følget tar dåpsluen av barnet. Presten spør hva barnets navn er, og “tegner” et kors over det. Deretter øser presten tre håndfuller med vann over barnets hode, og sier: “Jeg døper deg til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.” Presten avslutter med å oppfordre familie og faddere til å be for barnet og å lære barnet å be selv.

Dåpsfesten

Mange ønsker å samle familie og venner for å feire dåpen, men dette er opp til den enkelte familie. Her finnes det ingen regler.

- Det er litt trist hvis man tenker at man må ha et så stort dåpsselskap at det blir mest styr.

- Uavhengig av alt rundt, så skal det jo handle om å legge barnet i Guds hender. Det er det som er det viktige.

Lyngen kirke

Parkveien 1

9060 Lyngseidet

Tlf: 77712720

Email: post@lyngensokn.no

 

Øyvind Aarsnes tok dette fantastiske og unike bildet av midnattsola den 18. juli 2014 kl.23:25 utenfor Bodø med sin mobiltelefon.
Bildet er IKKE MANIPULERT og heter "Hellig Solnedgang"

Tilbake