Lyngen kirkes nye orgel


Snart er det nye orgelet ferdig i all sin prakt!

Det har i mange år vært klart at det gamle orgelet i Lyngen kirke har vært (over)modent for utskifting. Skjønt særlig gammelt var det ikke: Et orgel av god kvalitet skal kunne stå i flere hundre år, men på 1960- og 70-tallet ble det bygget en hel del orgler rundt om i Norge med nye teknikker og materialer - som skulle vise seg å være av heller laber kvalitet. Så var også tilfellet med orgelet i Lyngen kirke som var bygget i 1967.

I 2018 skjøt orgelprosessen fart da Lyngen kommune bevilget 4,5 millioner kroner til orgelprosjektet. Etter en anbudsrunde der fire orgelbyggere fra Norge, Spania, Sveits og Tyskland deltok falt valget på norske Ryde & Berg. I tillegg til å ha et veldig spennende konsept for selve instrumentet hadde de også tenkt lokal kontekst og tegnet læstadiusvalmuen inn i orgelfasaden.

  

.

Orgelet er nå (april 2022) nesten ferdig. Det gjenstår noen fasadeelementer og noe intonasjon av pipeverket. Dette forventes å være ferdig på forsommeren i år.

 

Disposisjon:

Hovedverk

1 Principal 8’
2 Flauto d’amore 8’
3 Ottava 4’
4 Dolce 4’
5 Quinta 3’
6 Ottava 2’
7 Mistura IV
8 Tromba 8’

Pastoraleverk

18a Contrabasso 16’
18b Violina Dolce 8’
19 Tibia Bifara 8 ‘
18c Terzia  6 2/5’
18d Quinta 5 1/3’
18e Violetta 4’
20 Voce Umana 8’

Positiv

9 Dolce 8’
10 Flauto traverso 4’
11 Nazardo 3’
12 Flauto in selva 2’
13 Terzia 1 3/5’
14 Dulciana 16’
15 Ciaramella 8’

Pedal

16 Subbasso 16’
17 Bombarda 16’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiv og Pastoraleverk står i svell. 

Pastoraleverket har ikke eget manual, men har elektrisk registratur som gjør at man kan bruke stemmene på valgfritt manual eller i pedal.

 


Tilbake