Nytt menighetsblad


I mars ble det kjørt ut nytt menighetsblad til postkassene i Lyngen, men hvis du bor et annet sted kan du jo lese bladet her på nett.

Bladpenger kan, hvis ønskelig, gis via vipps nr 126079 eller betales til konto nr 4785 07 24276 og merkes Menighetsblad eller bladpenger. 

På forhånd takk for støtten. 

Trykk på bildet for å lese bladet

Tilbake