Lys våken 2022


Trosopplæringa i Lyngen inviterer til Lys våken for barn mellom 9-12 år, lørdag 10.des kl.19.00 - med overnatting på menighetshuset! 

Sammen feirer vi lyset!

Advent handler om lyset som kom til verden ved at Jesus ble født julaften. Det feirer vi når vi samles på Lys våken-overnatting i kirken.

Når det er Lys våken i menigheten din, samles barn til aktiviteter, oppgaver, leker og sanger. Barna får bli kjent med hverandre, utforske kirken, spise sammen og overnatte. På søndag er det frokost og gudstjeneste. 

 

Kort om Lys våken

  • Arrangeres av menigheter i Den norske kirke over hele landet
  • Gjennomføres vanligvis kvelden før/natten til første søndag i advent
  • Opplegget er at barna får utforske kirken, leke, synge og lære sammen
  • Mange steder får barna også overnatte i kirken – et skikkelig høydepunkt!
  • Barna får lære om advent og om hvorfor vi feirer jul
  • 11-åringer, og noen steder 12-åringer, er invitert

Alle barn er velkomne til å være med på Lys våken og annen trosopplæring i kirken. Det vil si at det ikke er krav om å være medlem i kirken for å være med, det gjelder både deg som foresatt og barnet ditt.

Vi vil også delta på gudstjenesten på søndag den 11.des kl.11.00.  

Barn mellom 9-12-år kan delta, påmelding til Kari 901 09 886 innen 7.des.

 

 

Tilbake