VALG 2023


Det er kirkevalg 10. og 11. september 2023. Alle som er medlem i Den norske kirke kan stemme ved Kirkevalget. Her er din mulighet til å bruke din stemme for å skape fremtidens kirke.

  • Demokratisk valg der en velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene
  • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
  • Neste valg er 10. og 11. september 2023
  • På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget
  • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september
  • Forhåndsstem fysisk fra 10. august til 8. september. Kontakt din menighet om tid og sted for fysisk forhåndsstemming.
  • Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023
  • Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg

I Den norske kirke er det rom for deg. Bruk din stemme i kirkevalget.

Valglister for soknerådsvalget i Lyngen 2023.

DEN FRIE LISTA KIRKELIG FELLESLISTE
1. Jessica Lund 1. Nils Einar Samuelsen
2. Stein Are Olsen 2. Annie Skogheim
3. Peggy Halvorsen 3. Reidar Lund
4. Linda Møller 4. John Terje Sørensen
5. Ole Anton Teigen 5. Bent Jørand Johansen
6. Hilde Kristiansen 6. Gunn Marit Berglund
7. Kåre Bjørnar Olsen 7. Geir Kåre Bakkehaug
8. Bente Rognli 8. Peter Bruvold
9. Kurt Engenes 9. Marianne Bakkehaug
10. Wenche Elveslett 10. Runar Strand
11. Astrid Lilleaas 11. Hanne Lill Skogheim Larsen
  12. Berit Langgård
  13. Eli Janne Johansen
  14. Asbjørn Sørensen

 

 

 

 

Tilbake