Dåpen


Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

Dåpen er et stort øyeblikk både for den som blir døpt, familien og fadderne.

Alle er velkommen til å ta kontakt for bestilling av dåp.

 

Dåpspåmelding


Ved å trykke på knappen over her, kan du se hvilke datoer det er gudstjeneste med ledig plass for dåp. Dere kan kontakte oss på tlf. 48 09 92 54 eller epost post@lyngensokn.no for evt. spørsmål om dåpen.
 

Vi trenger kopi av barnets fødselsattest. Denne, eller et bilde av bekreftelse på bestilt fødselsattest, kan du laste opp inne i påmeldingsskjemaet elektronisk. Send mottatt skjema ”Forespørsel om navnevalg” i snarlig retur til Folkeregisteret.  Her finner du også Samtykkeerklæring for publisering i vårt menighetsblad.


Faddere
Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Fadderne har en viktig oppgave og bør derfor velges med omtanke. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere. Dere får vite mer om faddernes oppgave i dåpssamtalen. Faddere kan etterregistreres hvis det er behov for det, men dette må gjøres senest 1 uke før dåpen. Dette gjør dete ved å gå inn på "Dåpspåmelding" igjen og trykke på "Jeg vil åpne en registrering".

Dåpssamtale eller dåpssamling
I forkant av dåpen tar presten kontakt for å invitere til samtale om dåpen. 
 
Velkommen til dåp!