Gravferd


Begravelsen er den siste handlingen som fellesskapet gjør for et menneske. Gravferden er en viktig hendelse i familien og vennekretsen der tar vi farvel med den som er død. Vi takker for livet som har vært og overlater den døde i Gud sine hender.

Alt har si tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha et ønske om å ta avskjed og til å ta fram minne enten for å gjøre eget liv rikere – eller å avslutte en historie.

 

Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. 

 

Begravelser for alle med folkeregistrert adresse i Lyngen er gratis og festeavgift vil ikke påløpe før etter 20 år (pr 01.01.22)

Festeavgift er pr 01.01.22 kr 5 000,- for 10 år. 

For utenbygdsboende påløper festeavgift fra første dag.

Begravelser for utenbygdsboende kr 10 000,- (pr 01.01.22).

Urnenedleggelse av utenbygdsboende i en eksisterende grav kr 5 000,- (pr 01.01.22).

 

Kirken sentralt har gode informasjonssider om dette:

Rettigheter og plikter

Gravplassforvaltning - et offentlig ansvar

Valg av seremoni og gravleggingsform

- Gravferd i kirka - praktisk informasjon og seremoni