Konfirmasjon


Velkommen til konfirmasjon!

Konfirmasjonsdager 2025

Lyngen sokn har planlagt to konfirmasjonsgudstjenester for 2025:

– søndag 8. juni 2025 kl. 11 Lyngen kirke og
– lørdag 31. mai 2025 kl. 11 Lenangsøyra kapell

Konfirmasjonsdagen i Lenangsøyra kapell forutsetter en egen gruppe av konfirmanter, som vil delta i undervisningen i Lenangen.

Konfirmantåret 2024–2025

Konfirmantåret for ungdom født i 2010 består av følgende elementer:
– Presentasjonsgudstjeneste for konfirmanter og foresatte (08.09.2025 Lyngen kirke, evt. 25.08.2025 Lenangsøyra kapell)
– 18.–20.10.2025 Konfirmantleir i Nordreisa (Lyngseidet og Lenangen sammen med konfirmantene i Nordreisa menighet og prester, kirkemusiker og menighetspedagoger)
– Konfirmasjonsundervisning hver annen torsdag kl. 15–17 (enten på menighetshuset ved Lyngen kirke eller på Lenangsøyra kapell)
– Deltakelse i gudstjenester selvstendig og som medliturg (noen enkle oppgaver i gudstjenesten).
– Høytidlig konfirmasjonsgudstjeneste med en forutgående samtalegudstjeneste avslutter konfirmantåret.

Du får delta i gratis konfirmasjonsundervisning. Det er frivillig å delta i konfirmasjonen. Alle som vil bli konfirmert skal være døpt og medlem i Den norske kirke. Hvert år er det noen som velger å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Utover dette stilles det ingen krav til deg som konfirmant, annet enn at du prioriterer å delta på samlingene, og er motivert for dette! Det gis også et tilbud som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med spesielle behov.

Ansvarlig for undervisningen er soknepresten Anssi Elenius. Menighetspedagog Kari Berglund deltar i undervisningen og koordinerer f. eks. deltakelse til gudstjenester og kirkekaffe.

Hvordan er livet som konfirmant i kirken?

Elektronisk påmelding

Påmeldingen skjer elektronisk via et skjema her på nettsiden.
– Legg inn konfirmantens mobilnummer og e-postadresse der det står om konfirmanten.
– Legg inn begge foresattes mobilnummer og epostadresse der det står om de foresatte. Ofte har vi behov for å nå konfirmantene (sms for å påminne om undervisning) eller foresatte hver for seg.

Enhver konfirmant er unik, med helt egne forventninger og behov i konfirmasjonstiden. Har du en konfirmant som har utfordringer knyttet til allergier, psykiske utfordringer, dysleksi og annet er det fint om vi får vite det så tidlig som mulig. All slik informasjon behandles konfidensielt.


Konfirmantpåmelding 2025